Kwetsbaar Ouderschap en
Psychiatrische Problemen

Wij gaan er vanuit dat iedere ouder een goede ouder wil zijn en dat ieder kind recht heeft op gezonde ontwikkeling en veiligheid.
Werkend vanuit dit gedachtengoed is iedere ouder te ondersteunen in het ouderschap door de vraag te stellen: wat heeft deze ouder met deze specifieke kwetsbaarheid nodig om zich als opvoeder verder te ontwikkelen. Maar ook stellen we de vraag hoe zorg en opvoedingstaken deels overgenomen kunnen worden, al dan niet tijdelijk, door familie/hulpverleners zodat kinderen zich goed blijven ontwikkelen ondanks de ziekte van de ouder. Als overname van ouderlijke taken een blijvend karakter krijgen, zal de verzorgende ouder de bezoekende ouder worden maar blijft ouder, en krijgt ondersteuning om ook diè rol goed te vervullen.

Dit is een andere aanpak: niet opvoedingsondersteuning, maar kiezen voor ouderschapsondersteuning.
Opvoedingsondersteuning geeft in zekere zin een oordeel aan ouders: de ouder doet het niet goed genoeg.
Ouderschapsondersteuning betekent: de omstandigheden (de ziekte) maken het de ouder moeilijk waardoor extra hulp nodig is.

We praten met ouders hoe het er feitelijk aan toe gaat op die ouderlijke werkvloer, wat goed en niet goed gaat in hun ouderlijke zorg en welke buffers (hulpbronnen) zij nodig hebben zodat zij goede resultaten bij hun kinderen kunnen zien en tevreden over zichzelf kunnen zijn.