Artikelen

In het tijdschrift Ouderschap & Ouderbegeleiding zijn deze artikelen verschenen, als pdf te downloaden:

Besnijdenis

Twee culturen

Psychotisch – en toch…?

In het tijdschrift Maandblad Geestelijke Volksgezondheid is het artikel het moeder-kind project psychiatrie verschenen, hieronder als pdf te downloaden:

Het moeder-kind project psychiatrie